Staff

Boss: Ayumi
Giới tính: Nữ
Nhiệm vụ: 
Trans + Edit  + Encode + Upload 

Note: Là Boss nhưng sao mà lười nhất vậy nè :vv Nhưng vẫn mong nhóm sẽ không vì mình mà lười theo éc écPhó Boss: Hina 
Giới tính: Nữ
Nhiệm vụ: Trans+ Time + Encode + Upload

Note: Là một con rất lười làm. Nhưng một khi đã làm lả làm cho tốt nhất.

Shiny

Giới tính: Nam
Nhiệm vụ: Trans, Time và Encode nhạc


Note: Mình là một con lười chính hiệu. Nhưng mình không bao giờ làm ẩu cả :v

1 Bình luận ;Staff"

avatar
Nặc danh

sao ai cũng tự nhận lười mà thấy Team năng suất vl ra ý