AIKATSU STARS! SS1 [CẬP NHẬT TẬP 50]

tháng 4 01, 2018 0

Aikatsu Stars! SS1

Thể loại: Music, Shoujo, Shcool Life 
Type: TV Series Tổng số tập: 50 Nhà sản xuất: TV Tokyo Tình trạng: 50/50 Nhân sự: : Shiny, Ayumi, Hina, Yume, Akashi
NỘI DUNG:

Bộ phim nói về Nijino Yume đặt mục tiêu trở thành một thần tượng âm nhạc hàng đầu. Và để thực hiện điều đó, cô vào học tại Học viện Yousei Gakuen. Học viện này có một nhóm idol đặc biệt gọi là S4, gồm 4 thần tượng âm nhạc hàng đầu của trường. Yume và các học viên năm nhất khác nỗ lực để gia nhập và trở thành một phần của S4.

Đánh giá:

 • Tên phimLink GG Drive
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 15    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 16   Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 17    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 18    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 19    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 20    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 21    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 22    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 23    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 24    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 25    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 26    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 27    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 28    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 29    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 30    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 31    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 32    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 33    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 34    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 35    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 36    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 37    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 38    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 39    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 40    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 41    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 42    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 43    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 44    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 45    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 46    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 47    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 48    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 49    Tải Về
 • Aikatsu Stars! SS1 Tập 50    Tải Về

0 Bình luận ;AIKATSU STARS! SS1 [CẬP NHẬT TẬP 50]"